NEWS & TOPICS

1学期期末試験1日目

2020.07.20

今日は高気圧に覆われ、湿った空気も影響し、蒸し暑い朝を迎えています。生徒たちは汗をかきながら登校し、熱中症にならないか心配です。水分補給を心掛けましょう!

期末試験1日目。1年生は入学して初めての試験に気合十分です。

DSC01367 DSC01366

 

 

 

 

FUTi93tXq405grZVGgDqG_lQufos-CE0emFoqQyuDO_MI5Pe7_AyMWFH9tY0WpHofrW0FGhBUZ5a6UpypWu8004HSeskYVpdzYxtERYd91IWXvFwZ7YMSoV7GdZCa3rXX-cvZvSPm6ghIDxnx9AyfbB6bfZujATeVAz3zPYZELv